Onderhoudstechnieker Voeding

Onderhoudstechnieker Voeding

Je bent verantwoordelijk voor het preventief en curatief onderhoud van de installaties op de site in Oostende. Je werkt in een team van 4 techniekers. Je bent bij elke schakel van het productieproces betrokken: roken, bewerken, rusten, snijden, verpakken, verzenden. Je voert preventief onderhoud uit volgens periodieke planning, dit is vooral aan de snij -en verpakkingsmachines. Je neemt de geldende HACCP en GMP (Good Manufacturing Practices) regels in acht. Je verhelpt storingen en herstelt defecten aan de productiemachines: vooral elektrisch, ook mechanisch. Je verleent technische assistentie aan de teamleaders die instaan voor het bewaken van de goede staat en het correct bedienen van productiemateriaal-& machines. Is er een koelingsprobleem dan begeleiden externe techniekers vanuit de leverancier dit. Ook elektrische aanpassingen, herstellingen en/of verbeteringen op vlak van gebouwen of industriële installaties (20%) behoort tot jouw takenpakket, dit kan ook het vervangen van een lamp zijn in de bureaus. Je werkt volgens de waarden en principes van Mowi Belgium: passie, veranderling, delen en vertrouwen. Je rapporteert aan het hoofd van de technische dienst.

Contactgegevens

Website: https://www.elekti.be/vacatures/vacature_onderhoudstechnieker_voeding_6770382_11.html

Bijlage

Klik hier voor de bijlage