Stad Gent

https://www.stad.gent/nl

Jij wil jouw technische expertise ten dienste stellen van de burger en verder uitbouwen en aanscherpen. Wij willen de conditie, kwaliteit en duurzaamheid van ons uitgebreide gebouwenpatrimonium verbeteren en aan de hedendaagse en toekomstige normen laten voldoen.

Een ideale match dus!

Stad Gent investeert permanent in haar gebouweninfrastructuur, zowel in het gebouw als in de gebouwtechnieken. Daken, buitenbeglazing, binnenafwerking, HVAC installaties, liften, elektriciteitsinstallaties en dergelijke worden vernieuwd.

Ook doen we regelmatig bouwkundige en technische aanpassingen aan de bestaande gebouwinfrastructuur zodat de gebouwen beter aansluiten bij de veranderende invulling en noden van de gebruikers.

Tot slot zijn er de grotere verbouwings-, nieuwbouw- en restauratieprojecten, waarbij de Stad zowel op kwalitatief als ecologisch vlak een voortrekkersrol wil vervullen.